logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Milleks on vaja käidukorraldust?
Kes on ja millega tegeleb käidukorraldaja?
Kuidas kujuneb käidukorraldusteenuse hind?
Miks on igal juhul hea omada käidukorraldajat?
Millest alustada?
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus

Käit on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine.

Elektrisüsteemide ehitus ja haldamine on seadusega rangelt reglementeeritud, kuna oskamatust tegutsemisest tingitud vead võivad põhjustada tulekahju ja inimohvreid. Elektrivõrkude projekteerimisel ja ehitamisel on oskusteave elektriseadmete paigaldamiseks ja ekspluatatsiooniks seadusega nõutud ja vastavatel isikutel peab olema pädevustunnistus. Kui organisatsioonis pole vastava pädevusega inimest, ostetakse käidukorralduse teenus sisse.

Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315,
e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz