logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus


Kõikide arvuti-, side-, automaatika- või elektripaigaldiste ekspluatatsiooniks on vajalik regulaarne süsteemi parameetrite jälgimine ning tõrkeid ennetav hooldustegevus.
Pakume võrgusüsteemide regulaarset hooldusteenust , mis sisaldab võrkude dokumentatsiooni jooksvat kaasajastamist, vajalikke hooldustoiminguid ning võimalike tõrgete korral operatiivset remonti.  Sõlmime oma klientidega hoolduslepingu, mille kohaselt toimub hooldatavate süsteemide regulaarne seire ning tõrgete ennetustöö.
 


Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315,
e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz