logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Milleks on vaja käidukorraldust?
Kes on ja millega tegeleb käidukorraldaja?
Kuidas kujuneb käidukorraldusteenuse hind?
Miks on igal juhul hea omada käidukorraldajat?
Millest alustada?
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus


Praktikas tuleb ette, et organisatsioon on nö. pärinud elektripaigaldise, mis ei vasta kõiges kehtivatele elektriohutusnõuetele, samas puuduvad ka võimalused teha mahukaid ümberehitustöid. Käidukorraldaja aitab sellisel juhul elektriohte minimiseerida, suunates ressursid ohtlike puuduste kõrvaldamiseks.

Eeskujulik käidukorraldus iseloomustabi asutuste ettevõtete suhtumist oma töötajate tervise, vara ja keskkonna kaitsesse, nii on see ka kõrge organisatsioonikultuuri näitaja.

 

Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315, faks: 6565020 e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz